21 mei 2024

Leidschendam-Voorburg – Inzet gemeente voor vluchtelingen Oekraïne

Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor de oorlog. Het college leeft mee met hen die moeten vluchten of juist blijven om hun land te verdedigen. Het college vindt het bijzonder mooi te zien welke initiatieven de samenleving neemt om steun te betuigen en ondersteuning en onderkomen te bieden. De gemeente werkt hard om voorzieningen zoals zorg, inkomen, onderwijs en huisvesting te regelen.

Er zijn in de gemeente 179 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven, waarvan 72 kinderen. De eerste noodopvang is in de regio voldoende beschikbaar. De gemeente richt zich nu op langdurige tijdelijke huisvesting. Geen gemakkelijke opgave bovenop de grote druk op de woningmarkt. Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden op bedrijventerrein Overgoo in Leidschendam voor een periode van 2 jaar. De planontwikkeling voor woningbouw op deze locatie gaat ondertussen gewoon door. Mocht deze opvang gerealiseerd kunnen worden, dan voldoet de gemeente hiermee aan de landelijk afgesproken taakstelling. Omwonenden en gebruikers van het bedrijventerrein zijn geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden.

In de kamerbrief van 21 maart is aangekondigd om gemeenten financieel te compenseren voor de kosten voor de gerealiseerde opvang alsook het verstrekken van een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven (leefgeld) aan vluchtelingen uit Oekraïne. Het college heeft besloten op de aangekondigde regeling te anticiperen en te starten met het verstrekken van leefgeld. Naar verwachting kan het leefgeld eind april aan Oekraïners die ingeschreven staan in de gemeente uitgekeerd worden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com