21 mei 2024

Zoetermeer – Resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit

De aanpak van ondermijnende criminaliteit in de stad is één van de speerpunten in de veiligheidsaanpak van de gemeente Zoetermeer. Het gaat om vormen van fraude, witwassen van geld en de handel in drugs.

Burgemeester Michel Bezuijen: “De aanpak van ondermijnende criminaliteit vergt een lange adem. Er worden hele goede stappen gezet in het signaleren, voorkomen én aanpakken ervan door de intensieve samenwerking van de gemeente met de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.”

De burgemeester roept inwoners en ondernemers op om signalen van ondermijning te herkennen én te melden: “Inwoners en ondernemers kennen hun buurt het beste. Zij voelen en zien vaak snel wanneer er iets niet in de haak is. Omdat ondermijning vaak niet goed zichtbaar is, zijn deze extra oren en ogen in de wijk belangrijk. Kijk niet weg, maar meld vermoedens, dat kan ook anoniem.”

In 2021 hebben de politie en de gemeente veel geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen, onder meer door toezicht en contact met ondernemers. De aanpak heeft gezorgd voor een beter beeld van ondermijning op bedrijventerreinen in Zoetermeer. Bovendien zijn er zeven bedrijven vertrokken uit de stad na verscherpt toezicht. De gemeente heeft op dit moment geen signalen van malafide nachthoreca in Zoetermeer. Daarnaast heeft de gemeente een aantal horecavergunningen afgewezen op basis van de wet Bibob. Met behulp van de Wet Bibob kan de gemeente onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, kan de gemeente de gevraagde vergunning afwijzen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com