27 februari 2024

Delft – “Coalitie STIP, GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie”

De Delftse informateur Pieter Guldemond heeft woensdag verslag uitgebracht van de verkenning die hij heeft uitgevoerd, op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft.

Op basis van zijn opdracht adviseert de informateur een coalitie van STIP, GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie.

De informateur heeft opdracht gekregen van de fractie van STIP om een advies uit te brengen over een samenstelling van partijen die een coalitie kunnen vormen. Het moet gaan om een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en waarbij de inhoud centraal staat.

Pieter Guldemond heeft gesprekken gevoerd met alle fracties in de gemeenteraad. Hij heeft onder meer besproken wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn voor de komende vier jaar, welke coalities mogelijk zijn en wat voor de fracties belangrijk is in de samenwerking binnen de raad, tussen de raad en het college, en met de stad. Daarnaast heeft hij een gesprek gevoerd met de burgemeester, als voorzitter van raad en college.

In zijn rapportage stelt de informateur vast dat alle fracties dezelfde thema’s noemen waarmee het stadsbestuur in de komende jaren in elk geval aan de slag moet.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com