21 mei 2024

Den Haag – Docent Haagse Hogeschool genomineerd

Redouan El Khayari is genomineerd voor de titel Sociaal Werker van het Jaar 2022. Opkomen voor mensen in kwetsbare posities. Een luisterend oor bieden aan jongeren die aansluiting missen. Een verbindende factor zijn in wijken en gemeenschappen. Dit is een greep uit competenties die een sociaal werker moet bezitten. Redouan El Khayari werd genomineerd voor de titel Sociaal Werker van het Jaar 2022.

El Khayari is als docent en onderzoeker verbonden aan De Haagse Hogeschool. Als jongerenwerker is hij daarnaast verbonden aan welzijnsorganisatie Wijkz.“Ik voel me echt vereerd met deze nominatie. Mijn ambitie is om kloven te overbruggen. Niet alleen die tussen systeemwereld en leefwereld, maar ook die tussen de verschillende leefwerelden. We hebben een prachtig vak!” Zie hier hoe Redouan over zijn vak vertelt.

Dat er verandering nodig is, bepleit men al langer. In Den Haag luidde een collectief van maatschappelijke organisaties de noodklok bij de lokale politiek. De gevolgen van de coronacrisis op mensen in kwetsbare wijken is zorgelijk, zo is te lezen in het manifest Verstevig het fundament, bevorder veerkracht en ga tweedeling tegen. De pandemie heeft maatschappelijke tweedelingen verscherpt en het moment om structureel in te grijpen is nu.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com