22 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Coronahulp voor diverse organisaties

Ondanks dat de coronamaatregelen in snel tempo zijn afgeschaald, zijn er zijn er nog steeds organisaties en verenigingen in de gemeente die de negatieve (financiële) gevolgen van de corona-pandemie en de genomen maatregelen ervaren.

De gemeente gaat hen op verschillende manieren financieel ondersteunen. Om winkelgebieden te ondersteunen, komt er een eenmalige verhoging van het evenementenbudget. Daarmee kunnen winkeliers en horeca activiteiten organiseren om bezoekers aan te trekken.

Door verplichte sluitingen van zowel trainings- als horecafaciliteiten hebben veel sportverenigingen minder inkomsten gehad in de jaren 2020 en 2021. Ook is er bij verschillende verenigingen minder aanwas van nieuwe (jeugd-)leden. Dit heeft gevolgen voor de financiële gezondheid van de sportverenigingen.

Ook de culturele sector heeft zwaar te lijden gehad onder de maatregelen die genomen zijn om het corona-virus in te dammen. Als één van de laatste sectoren mocht de cultuursector weer in beperkte mate open. De lange sluitingen en late openingen hebben een wissel getrokken op de financiële slagkracht van de sector. Zo houden de musea Hofwijck en Swaensteyn ook voor de eerste helft van 2022 nog rekening met een substantieel lagere opbrengst als gevolg van lage bezoekersaantallen. Ook de verhuur van ruimten is nog niet op het oude niveau.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com