19 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Onderscheiding voor prof. dr. Gabriel Krestin

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor prof. dr. Gabriel Krestin. Op woensdag 6 april 2022 is professor dr. Gabriel Krestin vereerd met de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving deze namens Zijne Majesteit de Koning van locoburgemeester Astrid van Eekelen, tijdens zijn afscheid van het Erasmus MC in Rotterdam.

Prof. dr. Krestin was afdelingshoofd Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Erasmus MC. In de 24 jaar dat hij hier werkte zorgde hij dat de patiëntenzorg verbeterde, dat het wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de afdeling een enorme vlucht nam en hij zorgde voor een gedegen opleiding van nieuw talent. Hij leidde minstens 60 nieuwe radiologen op, die inmiddels nationaal en internationaal succes kennen binnen het vakgebied. Met behulp van investeringen en subsidies werd de behoefte van artsen en patiënten en de mogelijkheden van de beeldvormende technieken bij elkaar gebracht en zo de dienstverlening in het Erasmus MC verbeterd.

Toen er in 2007 sprake van was dat het gebruik van een MRI-scan beperkt zou worden door nieuwe EU-wetgeving, omdat magnetische straling mogelijk risico’s met zich mee zou brengen, heeft prof. dr. Krestin zich met de ‘Alliance for MRI’ ingezet voor aanpassing van de wetgeving zodat MRI-onderzoek, nog dagelijks gebruikt kan worden om mensenlevens te redden.

Voordat prof. dr. Krestin deze koninklijke onderscheiding ontving, werd hij geëerd met een lange lijst van eretitels, eremedailles en erelidmaatschappen in binnen- en buitenland, zoals de Gold Medal van de Europese Vereniging voor Radiologie en het lidmaatschap van de National Academy of Medicine in de VS, een onafhankelijk adviesorgaan van de Amerikaanse Overheid.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com