4 maart 2024

Zuid-Holland – Maatregelen tegen doden eenden gewenst

De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland maatregelen treft om haas, konijn en wilde eend beter te beschermen. Reden is de zorgwekkende afname van de populatie van deze diersoorten. Dat laatste geldt ook voor de fazant en houtduif. De provincie zou er juist voor moeten zorgen dat deze vijf diersoorten, die op de wildlijst staan, niet langer in hun bestaan worden bedreigd.

Onlangs maakte minister Van der Wal van Natuur en Stikstof bekend dat zij in alle provincies de jacht op het konijn verbiedt en in een aantal provincies beperkingen oplegt voor de jacht op de haas. Zij baseerde zich daarbij op de uitkomst van een onderzoek van de Wageningen Environmental Research en SOVON. Daaruit bleek dat alle vijf de soorten op de wildlijst (fazant, houtduif, haas, konijn en wilde eend) landelijk gezien niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren. Met andere woorden: ze worden in hun bestaan bedreigd als de jacht op en schadebestrijding van deze diersoorten niet aan banden wordt gelegd.

De Partij voor de Dieren wil dat ook in Zuid-Holland de genoemde diersoorten niet meer worden gedood en dat de ontheffingen worden ingetrokken. Het is de wettelijke taak van de provincie om deze soorten in Zuid-Holland weer in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De Partij voor de Dieren wil daarom weten welke maatregelen de provincie gaat nemen om daarvoor te zorgen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com