29 mei 2023

Midden-Delfland – Van Hemmen waarnemend burgemeester

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 juli 2022 Bram van Hemmen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Midden-Delfland.

Van Hemmen is 49 jaar en woont in Maasdam (Hoeksche Waard). Arnoud Rodenburg stopt per 1 juli 2022 na achttien jaar als burgemeester van de gemeente Midden-Delfland. Aan hem wordt per die datum eervol ontslag verleend.

Aangezien er dan nog niet voorzien zal zijn in een opvolger benoemt de commissaris een waarnemer. Na een gesprek met de fractievoorzitters over het gewenste profiel van de nieuwe waarnemer heeft de commissaris Bram van Hemmen voorgesteld als waarnemend burgemeester van Midden-Delfland. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken. De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris van de Koning en zien de waarneming door Van Hemmen met vertrouwen tegemoet.

Na het zomerreces gaan de fractievoorzitters opnieuw in gesprek met de commissaris over de openstelling van de burgemeestersvacature en om vooruit te blikken op de procedure voor een nieuwe burgemeester.

Bram van Hemmen beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Hij was ruim acht jaar politiek-bestuurlijk actief in de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde. Daarna was hij van 2012 tot en met 2020 burgemeester van gemeente Sliedrecht. Van 2020 tot en met 2022 was hij burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. Op 10 maart 2022 stopte hij met deze functie, waarna hij later die maand voor 10 uur werd benoemd tot waarnemend burgemeester van Hillegom, omdat de zittende burgemeester verhinderd was tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com