16 juli 2024

Westland – Delfland en Westland samen in strijd voor droge voeten

Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Westland samen in de strijd voor droge voeten. Op 7 juli 2022 hebben het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland besloten te investeren in extra afvoermaatregelen om wateroverlast in en rondom de woningen in de Oranjebuurt in De Lier tegen te gaan.

Al enige jaren hebben de bewoners van de woningen aan de Oranjebuurt te maken met wateroverlast. Afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen genomen door de gemeente en het hoogheemraadschap. Helaas hebben deze werkzaamheden niet voldoende effect gehad. Door de uitbreiding van Rijk Zwaan in de directe omgeving ontstond de mogelijkheid om de sloot te verbreden. De verbreding van de sloot zorgt ervoor dat er meer water opgevangen en afgevoerd kan worden. Deze verbreding van de watergang langs het Kralingerpad aan de zuidkant van de N223 is inmiddels gereed.

“Het is mooi om te zien hoe wij, samen met Rijk Zwaan de problemen te lijf gaan en de maatregelen uitvoeren” aldus wethouder Michiel Ferwerda en hoogheemraad Manita Koop.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft samen met de gebiedskennis vanuit de gemeente, bepaald welke maatregelen het meest effectief, doelmatig en duurzaam zijn om de wateroverlast aan te pakken. Het zijn maatregelen om meer afvoer en berging in het hemelwater- en oppervlaktewatersysteem te realiseren. Doel is om het hemelwater uit deze wijk beter te bergen en af te voeren naar een lager gelegen zuidelijk gebied, waar ruim voldoende berging aanwezig is om de wateroverlast tegen te gaan.

Dit gebied is door klimaatverandering (toenemende hevige buien) in combinatie met bodemdaling kwetsbaar. Delfland en de gemeente werken de komende jaren samen om te onderzoeken wat nodig is om dit gebied droog te houden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com