19 juni 2024

Regionieuws TV – Bibob beleid Leidschendam-Voorburg regels om misbruik subsidie te voorkomen

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben het nieuwe Bibob-beleid vastgesteld. Hiermee kan de gemeente na onderzoek vergunningen en subsidies binnen bepaalde branches intrekken of weigeren. Dit om te voorkomen dat geld afkomstig uit criminele activiteiten gebruikt wordt en om misbruik van overheidsgeld te voorkomen. Volgens burgemeester Vroom biedt de stad alleen ruimte voor eerlijke ondernemers. Met de nieuwe regels kan de stad kijken of alles klopt. Dat helpt te voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen. In het nieuwe beleid ligt de focus op het controleren van subsidies die aangevraagd worden voor opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare inwoners en van betrokkenen waarmee de gemeente nog niet eerder een subsidierelatie is aangegaan. Daarnaast kan naar aanleiding van signalen van partners zoals het Openbaar Ministerie of het Regionale Informatie- en Expertise Centrum getoetst worden of alles legaal is en er wordt getoetst op subsidies die als risicocategorie gelden. De gemeente weigert een vergunning of subsidie als er een gevaar bestaat dat het wordt gebruikt om crimineel verkregen geld te investeren of strafbare feiten te plegen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com