16 juli 2024

Regionieuws TV – Gemeente Den Haag komt in actie voor bedrijfshuisvesting

De gemeente Den Haag heeft het actieprogramma Bedrijfshuisvesting gepresenteerd. De stad vindt dat er ruimte moet zijn om te ondernemen, te werken en te kunnen groeien als bedrijf. Dit staat echter onder druk. Het actieprogramma zorgt ervoor dat bedrijfsruimte en kantoren behouden blijven en kunnen uitbreiden. Bestaande bedrijven kunnen zo groeien en nieuwe bedrijven hebben de ruimte om zich te vestigen in Den Haag. Er is de laatste jaren veel aandacht voor het bouwen van woningen. Den Haag zet nu de volgende stap in de groei door actief te sturen op meer ruimte voor bedrijfshuisvesting. Dit is essentieel voor de economische ontwikkeling van Den Haag en de regio. Zo wordt er voortaan bij alle projecten voor woningen ook ruimte voor werk gemaakt. Wonen en werken worden op deze manier in evenwicht met elkaar ontwikkeld. In gebieden waar grote ontwikkelingen plaatsvinden, zoals het Central Innovation District en de Binckhorst, wordt de komende jaren kantoor- en bedrijfsruimte gerealiseerd. Daarnaast komt er veel aandacht voor de bedrijventerreinen in Den Haag. Waar mogelijk wordt ruimte toegevoegd. Voor de inwoners van Den Haag is de aanwezigheid van bedrijvigheid in de stad onmisbaar. De stad heeft bakkers, tandartsen en aannemers nodig. Het aanbod bedrijfsruimte is op dit moment ongezond laag, terwijl de vraag onverminderd hoog is.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com