16 juli 2024

Regionieuws TV -Provinciale Staten van Zuid-Holland neemt 90 van de 113 voorstellen van burgers over

Adviezen van Zuid-Hollandse burgers worden grotendeels overgenomen door Provinciale Staten. Dit gaat over onderwerpen als de toekomst van het platteland, leefbaarheid en verkeer en vervoer. Daarmee wordt ruim 80% van de punten deels of helemaal overgenomen. Het gaat om punten als verbeteren van de toegankelijkheid, verbeteren van het waterbeleid en het ondersteunen van ondernemers. In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2023 hebben meer dan 300 inwoners zich tijdens een reeks bijeenkomsten van het zogeheten burgerberaad gebogen over de vraag wat zij belangrijk vinden bij belangrijke thema’s in de provincie. Dat heeft geleid tot een ‘Provinciaal Burgerakkoord’. Na beoordeling door gedeputeerde staten hebben de statenleden de meeste ideeën overgenomen. In de toekomst wil de provincie vaker burgerberaden inzetten. Volgens gedeputeerde Van Leeuwen is het een mooie mijlpaal. Volgens haar leiden veel voorstellen van de inwoners tot een aanpassing van de plannen. Afgewezen voorstellen die weer zijn toegevoegd door de Statenleden zijn onder meer het idee om parkeervoorzieningen toe te voegen aan OV knooppunten en het opzetten van een eenvoudig meldpunt over openbare ruimte.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com