16 juli 2024

Gemeente Westland beslist 3 juli over financiën komende jaren: 80 miljoen investeringen Flora Campus

De gemeente Westland wil 80 miljoen euro investeren in de Flora Campus. Onderzoek, leren en innovatie komen hier samen. De ontwikkeling biedt Westland de kans om de positie als internationaal koploper in de glastuinbouw te behouden en te versterken. Op de campus wordt er straks samengewerkt aan het voeden en vergroenen van de wereld nu en in de toekomst, zo stelt de gemeente. Dit staat in de kadernota 2024. Naast het World Horti Center komen er een ISW Vakcollege en extra onderzoekslocaties te staan. De bedrijven en studenten werken samen aan creatieve oplossingen voor de toekomst. Binnen de campus komen verschillende onderwijsniveaus samen: VMBO, MBO, HBO en WO. Hierbij staan de thema’s techniek en gezondheid centraal. In het gebied worden onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten gecombineerd met de huisvesting voor bedrijven. Ook zijn er hoogbouw-woningen gepland voor internationale kenniswerkers, studenten en starters. Om de bereikbaarheid naar Delft, Rotterdam en Den Haag te bevorderen komt er hoogwaardig openbaar vervoer. De plannen in de zogeheten kadernota omvatten een bedrag van 142 miljoen euro. De 80 miljoen voor Flora Campus is veruit het duurste project.Om de investeringen mogelijk te maken wordt onder meer de onroerende zaak belasting, OZB verhoogd met 4 procent per jaar. Als argument hiervoor wordt genoemd dat de OZB in Westland nu lager is dan het landelijk gemiddelde. Met de verhoging wil de gemeente dan ook de achterblijvende inkomsten vanuit het rijk opvangen. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Dat gebeurt naar verwachting vanavond, woensdag 3 juli 2024.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com