4 maart 2024

Den Haag – Gemeente Den Haag wint landelijke ‘Autodeel Award’

Den Haag heeft de Autodeel Award 2019 gewonnen. De gemeente liet het afgelopen jaar het beste beleid en de meeste versnelling in autodelen zien. De award van Natuur & Milieu is aan de Haagse wethouder Robert van Asten – Mobiliteit overhandigd door minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen.

Natuur & Milieu kende voor de vierde keer de Autodeel Award toe, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het is de tweede keer dat de gemeente Den Haag deze prijs krijgt toegekend, eerder was dat al in 2016. Met de award wordt aandacht gevraagd voor autodelen door goede voorbeelden in het zonnetje te zetten. Volgens Rob van Tilburg van Natuur & Milieu wint het begrip autodelen aan bekendheid, maar wordt nog onvoldoende omarmd als hét alternatief voor het bezit van een eigen auto. Criteria waar voor de award naar gekeken wordt, zijn onder meer informatievoorziening over autodelen, parkeerbeleid en ondersteuning van pilots.

Het afgelopen jaar kwamen er meer dan 1000 deelauto’s – van 2600 naar 3700 – bij in de gemeente Den Haag. De stad liet daarnaast zien autodelen belangrijk te vinden met bijvoorbeeld opstartsubsidies voor lokale autodeel-coöperaties en elektrische free floating deelauto’s, maar ook met aandacht voor autodelen bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten.

Delen maakt ruimte, volgens de gemeente. De ervaring leert dat één deelauto minstens 5 auto’s kan vervangen. Deelmobiliteit biedt kansen voor bewoner en bezoekers in de gehele stad, dus niet alleen in het Centrum en Scheveningen en de wijken met bewoners met een gemiddeld hoog inkomen. Want juist in wijken met bewoners met een gemiddeld laag inkomen kan deelmobiliteit hun reikwijdte vergroten.

De gemeente wil Den Haag bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Slimme mobiliteit, ook smart mobility genoemd, draagt hieraan bij. Het gaat dan om schone, veilige vervoersoplossingen die de ruimte in de stad beter benutten.   

Wethouder Van Asten met de award.
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com