25 april 2024

Zuid-Holland – Jaap Smit nieuwe voorzitter IPO bestuur

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, is per 1 juni de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband van de twaalf provincies.

De Algemene Vergadering van het IPO heeft op 20 mei ingestemd met zijn voordracht.

Gedeputeerde en huidig vice-voorzitter van het IPO Floor Vermeulen is opgetogen over de benoeming van Jaap Smit: “Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland feliciteer ik onze commissaris natuurlijk van harte met deze belangrijke nieuwe rol als boegbeeld van de twaalf provincies. Voor het IPO is Jaap Smit de juiste voorzitter die met zijn grote ervaring leiding kan geven aan de bijdrage van provincies aan de grote opgaven van deze tijd. Belangrijk dat de voorzitter er direct staat om ook met een nieuw kabinet afspraken te kunnen maken. Daar kunnen we onder zijn leiding meteen werk van maken.”

Het IPO bevordert de samenwerking tussen de twaalf provincies en zorgt voor gezamenlijke belangenbehartiging in Den Haag en Brussel. De komende periode zal veel aandacht uitgaan naar de kabinetsformatie en de provinciale belangen in het nieuwe regeerakkoord.

De voorzittersfunctie van het IPO bestuur werd op 15 april vacant na het vertrek van de Limburgse gouverneur Theo Bovens. Vanaf dat moment is de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman tijdelijk voorzitter.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com