22 april 2024

Leidschendam-Voorburg – Subsidie voor gemeentelijke monumenten verhoogd

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat eigenaren van monumenten ondersteunen door het subsidiebedrag voor restauratie te verhogen tot een maximum van 7500 euro.

Monumentale gebouwen en bomen dragen bij aan een groene duurzame woongemeente. Daarom vindt de gemeente het belangrijk monumenten in stand te houden en zo nodig op te knappen, zodat inwoners blijven genieten van de vele parken, buitenplaatsen en historische gevels in Leidschendam-Voorburg.

Voor het eerst wijst de gemeente kerken, ophaalbruggen en scholen als gemeentelijk monument aan en in september zelfs 230 monumentale bomen. Vanaf 1 september is het voor het eerst mogelijk subsidie te krijgen voor bomen die op de lijst staan. Ook wordt geld beschikbaar gemaakt voor het verwijderen van reclame-uitingen in en om het Sluiscomplex in Leidschendam en de oude dorpskern van Voorburg. Het gaat om reclame-uitingen die niet passen in die karakteristieke gebieden.

Een eigenaar van een monument kan een keer per drie jaar een bijdrage krijgen voor de restauratiekosten tot een maximum van 7.500 euro, onder voorwaarde dat de eigenaar lid is van de Monumentenwacht en een meerjarenonderhoudsplan laat maken. Per monumentale boom kan eens per vijf jaar subsidie worden aangevraagd tot een maximum van 500 euro. Voor het verwijderen of verbeteren van een reclame-uiting is dat eenmalig maximaal 500 euro. Als het plafond van de jaarlijkse subsidiepot van de gemeente bereikt is, schuift de aanvraag door naar het jaar daarop. Een monumenteneigenaar kan een aanvraag voor een restauratiesubsidie indienen door middel van het aanvraagformulier op de website van de gemeente. De nieuwe regeling gaat in op 1 september 2020.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com