5 december 2023

Regionieuws TV Rivierenland – Bodemonderzoek gestart voor de ontwikkeling Veilingterrein

Bodemonderzoek gestart in kader van ontwikkeling Veilingterrein In de berm van de Drumptse Parallelweg aan de noordkant van het spoor in Tiel worden vier peilbuizen in de grond geplaatst. Daarmee wordt onderzoek gedaan naar het grondwater dat diep in de grond zit. De peilbuizen blijven enkele maanden staan. Het bodemonderzoek is onderdeel van de voorbereiding van de ontwikkeling van het Veilingterrein tot woongebied. Op de plek van de oude Metawafabriek is sprake van bodemvervuiling. Dit wordt binnenkort gesaneerd. Met het monitoren van de grondwaterstromen aan de noordkant van het spoor komt meer duidelijk of de vervuiling op het Veilingterrein ook invloed heeft op de bodem aan de noordkant van het spoor.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com