20 mei 2024

Den Haag – Winteropvang voor 2020 geregeld

De gemeente biedt deze winter in het voormalige verzorgingshuis aan de Randveen 64 (Escamp) bij vrieskou een slaapplek voor mensen zonder een dak boven hun hoofd. De winterkouderegeling is een wettelijke plicht van gemeenten en voorkomt dat mensen die op straat leven door vrieskou ernstige gezondheidsrisico’s lopen.

Alle dak- en thuislozen zonder plek in de nachtopvang kunnen tijdens de winterkouderegeling terecht bij het voormalig verzorgingshuis aan de Randveen 64 (Escamp). De winterkouderegeling is een wettelijke plicht van gemeenten en voorkomt dat mensen die op straat leven door vrieskou ernstige gezondheidsrisico’s lopen. De regeling loopt van 1 november tot 1 april 2021 en wordt alleen gebruikt als het gaat vriezen, de gevoelstemperatuur nul of lager is of bij storm. Er is dus geen permanente bezetting.

Mensen zonder dak boven hun hoofd kunnen op deze dagen tussen 18.00 uur en 9.00 uur bij deze locatie terecht. De opvang biedt een avondmaaltijd, douche, slaapplaats en een ontbijt de volgende ochtend. Tijdens de winterkouderegeling is er zorg, begeleiding en beveiliging aanwezig.

Stijging aantal daklozen
Het aantal daklozen in Den Haag stijgt sneller dan het aantal beschikbare opvangplekken en door de coronapandemie kunnen er minder mensen op één locatie worden opgevangen. De maatschappelijke opvang moet daarom fors worden uitgebreid, ook in Den Haag.

De gemeente vangt ongeveer 370 personen en 60 gezinnen op in de noodopvang. Voor nog eens 180 mensen die in aanmerking komen voor onderdak is nu geen plek en is opvang nodig, zeker met de winter voor de deur. Er is in de afgelopen maanden gezocht naar locaties, verspreid over de stad, waar zorg en begeleiding op maat mogelijk is.

“Iedereen heeft het recht op een toekomst, en dit begint met een (t)huis. Iedereen in Den Haag verdient een dak boven het hoofd om tot rust te komen en toekomstplannen te maken, voor vandaag, aankomende week of de verre toekomst”, aldus wethouder Bert van Alphen (wethouder maatschappelijke opvang).

In maart 2020 is de nachtopvangcapaciteit meer dan gehalveerd. Tegelijkertijd heeft de gemeente 60 personen extra opgevangen. De RIVM-maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden nog steeds. Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan niet aan deze maatregelen voldoen. Voor hen is dus nog steeds opvang nodig.

Maatschappelijk opvang biedt de meest kwetsbare mensen in onze stad de veiligheid en geborgenheid waar iedereen recht op heeft. De tijdelijke opvanglocaties lost het probleem van dakloosheid uiteindelijk niet op. Daarom werkt de gemeente Den Haag ook hard aan het voorkomen van dakloosheid, onder andere door schulden en armoede te bestrijden, huisuitzettingen te voorkomen en werkloosheid tegen te gaan.

Het grote tekort aan woningen voor mensen zonder dak boven het hoofd blijft topprioriteit. Zo zijn in 2020 313 convenantwoningen bestemd voor zorgdoelgroepen, waaronder woningen voor cliënten uit de maatschappelijke opvang. Met zorgaanbieders en woningcorporaties is een convenant afgesproken dat er 89 woningen voor dak- en thuislozen beschikbaar zijn. Voor Housing First 50 woningen, waarvan 20 voor jongeren. De permanente woonvoorziening voor dak- en thuislozen aan de Sportlaan verhuist eind dit jaar naar de Schenkweg (Bezuidenhout-West). Ook worden mogelijkheden onderzocht om binnen de particuliere sector meer woningaanbod te creëren. Andere mogelijkheden zijn meer onconventionele oplossingen als flexwoningen.

De gemeente Haag, organisaties, stichtingen, vrijwilligers en bewoners werken samen om dit grote probleem op te lossen. De een doneert geld of materialen, anderen doen vrijwilligerswerk voor kwetsbare Hagenaars.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com