18 mei 2024

Den Haag – Gezinnen krijgen weer toekomstperspectief dankzij Sociaal Hospitaal

Huishoudens die kampen met verschillende problemen tegelijkertijd, zoals schulden, armoede en gezondheidsproblemen, krijgen dankzij de aanpak van Sociaal Hospitaal (SOHOS) weer toekomstperspectief en meer regie over hun leven. Met dit initiatief zijn de afgelopen drie jaar 136 huishoudens geholpen met het oplossen van hun problemen dankzij maatwerk (doorbraakmethode) en één coach per huishouden. Dat leidt tot een betere kwaliteit van leven en meer regie bij gezinnen. Daarnaast heeft het project de gemeente een kostenbesparing van 3 miljoen euro opgeleverd.

Uitgangspunt van SOHOS is het scheppen van bestaanszekerheid. In de praktijk betekent dit een vast onderdak, een inkomen en het oplossen van schulden. Dit heeft direct een positieve invloed op de gezondheid en de zorgconsumptie van deze gezinnen.

Wethouder Bert van Alphen (sociale zaken): “Voor gezinnen die meerdere problemen tegelijkertijd hebben, zijn tijd en bureaucratie de vijand. Iedere dag zonder zicht op een oplossing vergroot de dagelijkse stress. Het is daarom goed te horen dat de resultaten positief zijn. Met deze aanpak krijgen huishoudens weer controle over hun eigen leven. Het maatwerkplan is hún plan, gebaseerd op hun doelstellingen. Er is weer toekomstperspectief. Hulpverlening is overzichtelijker, efficiënter en effectiever geworden.”

In Den Haag wonen 3.200 gezinnen met problemen op meerdere leefdomeinen. Zij maken daardoor gebruik van meerdere voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid waarvan de kosten per jaar gemiddeld zo’n € 104.000 per jaar per gezin bedragen. Om de multiproblematiek van deze huishoudens aan te pakken is in 2017 met SOHOS gestart. Hierin participeren de gemeente Den Haag en zorgverzekeraar CZ samen met Instituut voor Publieke Waarden en Society Impact. De mensen van Sociaal Hospitaal maken samen met de gezinnen een plan op maat waarmee zij effectiever geholpen worden. Zij zorgen ervoor dat de kwetsbaarste Haagse huishoudens met veel problemen zo snel mogelijk weer bestaanszekerheid ervaren. Door toegang te organiseren tot hulp en ondersteuning te bieden waarvan de gezinnen zeggen dat zij die op dit moment nodig hebben.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com