25 april 2024

Leidschendam-Voorburg – Klimaatstresstest uitgevoerd

Leidschendam-Voorburg is goed op weg om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn. Afgelopen week stelde het college de eerste klimaatstresstest en klimaatrisiciodialoog vast.

Wethouder Water en Groen Floor Kist: “Wij hebben de klimaatverandering al in 2006 onderkend en sindsdien veel geïnvesteerd in klimaatadaptatie. Deze klimaatstresstest laat zien dat we op de goede weg zijn. Dit is echter door de versnelling van de klimaatverandering een blijvende grote opgave die alleen slaagt als we gezamenlijk actie ondernemen. We slaan dan ook graag samen met inwoners en bedrijven de handen ineen.”

Alle gemeenten moeten eens in de 6 jaar een klimaatstresstest uitvoeren en daarover een dialoog voeren met de daarvoor relevante partijen. De test brengt de kwetsbaarheden door klimaatverandering in beeld aan de hand van klimaatscenario’s van KNMI en meet- en rekenmodellen. Dit is gedaan voor de klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid. Voor Leidschendam-Voorburg zijn die gevolgen nu in beeld gebracht en de uitkomsten van de dialoog beschreven.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com