4 december 2023

Leidschendam-Voorburg – Omroep LVTV voorgedragen in plaats van Midvliet

Eén keer in de vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media zendtijd toe aan een lokale omroep. In Leidschendam-Voorburg hebben 2 omroepen zich aangemeld: Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet (Midvliet) en Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV).

De gemeente toetst welke omroep het beste voldoet aan de criteria. Wethouder Astrid van Eekelen: “Dit is een lastige taak voor de gemeente, zeker wanneer er meerdere waardevolle aanvragers zijn. Zowel Midvliet als LVTV hebben de afgelopen jaren met de inzet van vele vrijwilligers met hart en ziel de inwoners van Leidschendam-Voorburg voorzien van informatie, cultuur en educatie. Ik heb enorme waardering voor beide omroepen. Omdat ze allebei hun eigen sterke punten hebben, is het enorm lastig om een keuze te maken en een advies aan het Commissariaat van de Media uit te brengen.”

Het advies aan het commissariaat is zorgvuldig en op basis van toetsbare criteria opgesteld. Daarbij is gekeken naar de Mediawet, De VNG/OLON*-normering en Het Sociaal Kompas. Belangrijke punten zijn representativiteit, programma’s, het mediaproduct, welke doelgroepen worden bereikt, de geografische spreiding, frequentie, soort kanalen, interactie, inclusie, participatie.

Het College van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op basis van deze toetsing een gemotiveerde voorkeur uit te spreken voor Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg en dit advies mede te delen aan het Commissariaat voor de Media. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting begin januari 2021 een besluit.

Omroep Midvliet zegt onaangenaam verrast te zijn door de voorkeur van het college voor LVTV.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com