4 maart 2024

Den Haag – Gemeente investeert ruim 65 miljoen in de fiets

De gemeente Den Haag investeert de komende vijf jaar ruim 65 miljoen euro in de fiets. Dit staat in het uitvoeringsprogramma ‘Ruim baan voor de fiets 2020-2025’, dat vanochtend aan wethouder Robert van Asten, Mobiliteit is overhandigd. Den Haag wil een echte fietsstad worden, voor álle Hagenaars, bezoekers en werknemers. In 2040 moet de fiets het belangrijkste vervoermiddel zijn.

Wethouder Robert van Asten: “Het moet voor steeds meer mensen een makkelijke en vanzelfsprekende keuze worden om de fiets te pakken voor korte ritjes in de stad en de middellange afstand in de regio. We kiezen met deze aanpak daarom heel nadrukkelijk voor een samenhangende aanpak, waarbij ‘harde’ infrastructurele maatregelen – veilige fietsroutes en voldoende goede fietsenstallingen – hand in hand gaan met ‘zachte’ maatregelen om zo fietsen te stimuleren en nieuwe doelgroepen te bereiken.”

Steeds meer Hagenaars pakken vaker de fiets. Niet zonder reden, want in een groeiende stad als Den Haag is de fiets een aantrekkelijke keuze om je snel te verplaatsen. In 2040 willen we een toename van 50% meer fietsbewegingen. Belangrijk voorwaarde is dat er aantrekkelijke en veilige routes liggen om comfortabel en veilig door te fietsen. De komende jaren komen er veel nieuwe, kwalitatief goede fietsroutes bij. zowel in de stad als in de regio. Verder zetten we in op betere doorstroming bij kruispunten, het verminderen van conflicten tussen fietsers en voetgangers en het rood asfalteren van de laatste 13 kilometer aan tegelfietspaden.

Ook komen er op 40 plekken in de binnenstad, in wijken en winkelstraten en bij OV-haltes, nieuwe voorzieningen om fietsen te stallen. En in wijken waar nu nog niet zoveel gefietst wordt, investeren we in fietslessen en fietsservicepunten. In samenwerking met het ANWB kinderfietsenplan kunnen kinderen een opgeknapte tweedehands fiets krijgen. Hierbij haken we zo veel mogelijk aan bij andere werkzaamheden in de stad, zoals onderhoud aan wegdek of riolering en verkeersveiligheidscampagnes en werken we waar mogelijk samen met regionale en nationale partners.

Van Asten: “De opmars van de elektrische fiets, bakfietsen en deelfietsen maakt de fiets als vervoermiddel alleen maar populairder. Fietsen draagt bij aan een gezonde levensstijl, fietsers stoten geen schadelijke gassen uit en meer fietsen draagt bij aan de energietransitie. Bovendien neemt de fiets weinig ruimte in beslag. Door een combinatie van goede fietsinfrastructuur én het toegankelijk maken van de fiets zorgen we ervoor dat nog meer Hagenaars de fiets pakken.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com