23 april 2024

Den Haag – Verbetermaatregelen voor schilderswijk en transvaal

De gemeente Den Haag komt met een totaalpakket aan maatregelen om de leefkwaliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren in de Schilderswijk en Transvaal.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit: “Deze wijken verdienen en hebben onze aandacht. Na gedegen aparte studies zien we dat de problemen op de Vaillantlaan niet oplosbaar zijn zonder hierin de aanpak van de problemen op de Zevensprong mee te nemen, en hetzelfde geldt voor het Hobbemaplein. Daarom komen we met een pakket van samenhangende maatregelen. Dat vereist scherpe keuzes voor de mobiliteit en de inrichting van de verkeersstructuur in deze wijken. Alleen op die manier ontstaan er nieuwe mogelijkheden die voor het hele gebied oplossingen bieden.”

De Schilderswijk en Transvaal zijn de meest diverse, levendige en dichtbevolkte wijken van Den Haag en Nederland. De wijken hebben echter ook een forse leefbaarheidsproblematiek, de verkeersveiligheid in de wijken is slecht, de verblijfsgebieden zijn klein, de wegenstructuur wordt zwaar belast door (doorgaand) autoverkeer en fietsers en voetgangers hebben geen goede positie.

De aanpak Hobbemaplein wordt op korte termijn opgestart en loopt parallel aan de planning van het project lijn 6 van het programma INTHR (Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio). Deze aanpak draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van de Haagse Markt, door meer ruimte te maken voor de voetganger en de fietser, de tophalte Hobbemaplein goed in te passen en de doorstroming van bus 25 en het verkeer op de Heemstraat te verbeteren.

Volgend jaar wordt ook met de aanpak van de Vaillantlaan gestart. Gekeken is of met een tunnel onder de Vaillantlaan een verlichting kan ontstaan op de heersende problemen. Maar een tunnel is niet de oplossing omdat het overgrote deel (80%) van het verkeer dat hier rijdt een bestemming heeft in de omliggende wijken en dus invoegt en/of afslaat op de Vaillantlaan. De aanpak bestaat hier voor de korte termijn uit kleinschalige en slimme ingrepen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de zichtbaarheid bij kruispunten. Ook wil de gemeente graag dat het OM hier zo spoedig mogelijk flitspalen plaatst. En gaat er speciale aandacht uit naar de voetgangersoversteek bij Basisschool het Palet.

De grootschalige ingrepen zijn gefocust op het vereenvoudigen van kruispunten op de Vaillantlaan, waardoor zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming verbetert. Bijvoorbeeld de aanpak van de Blackspot kruising Vaillantlaan / Hoefkade / Wouwermanstraat.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com