16 juni 2024

‘s-Gravenzande – Kappen van bomen Woutersweg stilgelegd

Op verzoek van Natuurlijk Delftland heeft de milieupolitie van de gemeente Westland de kap stopgezet van 45 bomen op het perceel Woutersweg 18a, 2691 PR te ’s-Gravenzande.

Het argument voor de milieupolitie is dat er een onderzoek ontbreekt of er vleermuizen overwinteren in deze bomen.

In de gemeente Westland is voor het kappen van bomen, in het bezit van particulieren, geen kapvergunning nodig. Voor monumentale bomen is wel een kapvergunning nodig.

Wat bewoners niet weten is dat er zeker bij grote bomen onderzoek gedaan moet worden naar het voorkomen van vleermuizen. In de Nederlandse wetgeving hebben deze de hoogste bescherming. Daarbij heeft iedereen in Nederland een zorgplicht voor natuur. Dit houdt in de natuur niet mag lijden onder menselijke activiteiten.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat dat percelen met een tuinbouwbestemming als zij geen tuinbouwbeplanting hebben slechts met gras mogen zijn begroeid. Om die reden worden de bewoners middels een dwangsom gedwongen de bomen te kappen vóór 4 januari.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com