16 juni 2024

Den Haag – Oppositie bezorgd over sloopplannen Bouwlust-Vrederust

Het stadsbestuur, woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans willen de komende jaren een groot deel van de bestaande sociale huurwoningen in de buurten Zichten, Gaarden en Dreven slopen en 3500 extra woningen bouwen.

De SP, Partij voor de Dieren en Haagse Stadspartij zijn bezorgd over het karakter van de sloopplannen en missen de menselijke maat. Zo wordt er nauwelijks gekeken naar de optie van renovatie. Daarom roepen de fracties verantwoordelijk wethouder Balster op de plannen te herzien.

Het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor nieuwe bewoners met een dikkere portemonnee lijkt volgens de partijen een grotere prioriteit te zijn voor het stadsbestuur dan luisteren naar de bestaande bewoners. Zo hebben verschillende bewoners aangegeven grote bezwaren tegen de sloopplannen te hebben.

De partijen zien verder dat de leefbaarheid in het geding komt doordat vrijwel alle woningen worden gesloopt en er meer dan twee keer zoveel woningen bijkomen.

Ook is de wijk Dreven beschermd stadsgezicht vanwege architectonische kwaliteiten. Van de 1224 woningen in het beschermde stadsgezicht blijven maar een paar honderd over. De partijen hebben grote bezwaren tegen de rücksichtsloze sloop.

De Commissie Ruimte van de Haagse gemeenteraad zal op woensdag 6 januari spreken over het ‘Ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten’ van het college.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com