4 december 2023

Den Haag: toekomst voor dakloze jongeren

Jongeren niet langer dan drie maanden in de daklozenopvang, en nul jongeren op straat. Om dat te bereiken is het Haagse Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren gestart. Daarin staat onder andere dat Den Haag 375 woonplekken voor jongeren wil realiseren en dat het stadsbestuur gaat werken aan het voorkomen van dakloosheid bij jongeren. De gemeente werkt hiermee verder aan de verbetering van de situatie van jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden. Het actieprogramma is opgesteld in samenwerking met jongeren en partners uit de stad.

Met het actieprogramma pakt de gemeente de problemen van jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden bij de wortel aan. Zo start er een pilot waarin 100 dak- en thuisloze jongeren die geen beroep kunnen doen op ouders of netwerk, en zelf niet in inkomen of onderdak kunnen voorzien, een stabiel inkomen krijgen. Dit zorgt ervoor dat deze jongeren zo toch kunnen bouwen aan hun toekomst, om te beginnen met een thuis. Voor 80 jongeren komt er een maatwerkbudget. Jongeren die wel in hun netwerk kunnen verblijven, maar zich daar niet kunnen inschrijven, krijgen een briefadres, waardoor zij geen administratieve problemen krijgen. In Den Haag meldden zich jaarlijks gemiddeld 400 jongeren bij het Daklozenloket of bij het Jeugd Interventie Team.

“Jongeren horen niet op straat, maar moeten de kans krijgen om met hun talenten hun eigen plek te vinden in onze stad. Dat is niet alleen een huisvestingsprobleem, maar ook een inkomensprobleem. Om die vicieuze cirkel te doorbreken is het nodig om op alle gebieden te werken aan een oplossing”, zegt wethouder Bert van Alphen (Maatschappelijke opvang).

Samen met onder andere corporaties realiseert de gemeente voor het einde van dit jaar minimaal 375 woonplekken voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Daarin wordt ook ingezet op innovatieve woonconcepten en initiatieven als Kamers met Aandacht, dat kamers zoekt voor jongeren die een zorginstelling verlaten.

Verbeteren van de dienstverlening
Voor veel jongeren is een bezoek aan het loket een emotionele reis. Ze moeten een drempel over, waarbij het vooraf niet duidelijk is wat een medewerker van het loket voor hen kan betekenen. De gemeente gaat jongeren opzoeken door bijvoorbeeld spreekuren te houden bij het JIT. We sluiten aan op andere voor jongeren specifieke dienstverlening, bijvoorbeeld de sluitende aanpak jongeren die gericht is op jongeren naar school te begeleiden.

Kwetsbare jongeren worden gekoppeld aan jongerenregisseurs en jongerenbuddy’s, die samen met jongeren op zoek gaan naar oplossingen voor hun problemen en dat blijven doen tot er een passende, duurzame plek is gevonden en er uitzicht is op een toekomst.

De uitvoering van het actieprogramma doet de gemeente samen met een panel bestaande uit jongeren, zorgaanbieders en belangenorganisaties. Zo houden we samen in de gaten of dat wat we doen, jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden ook echt helpt.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com