18 mei 2024

Rijnland – Subsidie voor aanleg duurzame oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Om de aanleg van deze oevers aan te moedigen heeft Rijnland een subsidieregeling. Iedereen die binnen het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen, kan vóór 1 mei 2021 subsidie aanvragen.

Een natuurvriendelijke oever is een groeiplaats voor oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, kikkers, padden, vogels, insecten en kleine zoogdieren is zo’n oever een belangrijke plek. De aanleg van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en is positief voor de biodiversiteit. Rijnland wil daarom zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers realiseren.

In watergangen met recht of beschoeide oevers kan geen gevarieerde begroeiing ontstaan. Een natuurvriendelijke oever heeft daarom een geleidelijke overgang van water naar land. We zoeken grondeigenaren die bereid zijn een bestaande rechte oever landinwaarts af te graven als een flauw talud, zodat die geleidelijke overgang van water naar land ontstaat.

De regeling geldt voor iedereen die in het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen. Rijnland geeft subsidie voor het afgraven van de oever, de beplanting van de oever en waar nodig voor een afrastering en een onderwaterbeschoeiing. De subsidie is maximaal 75 euro voor elke oeverlengte van 1 meter. De bijdrage per aanvrager of project is maximaal €50.000 per jaar. Er zijn ook situaties waar wij geen subsidie geven, bijvoorbeeld als er een kleine kans is op een goede ontwikkeling van een natuurvriendelijke oever.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com