19 juni 2024

Wassenaar – Tijdelijke opvang asielzoekers Duinrell verlengd

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om mee te werken aan het verlengen van de opvangperiode op Duinrell tot 15 juni 2021.

De huisvesting van statushouders blijft nog achter, mede door corona, en er is nog sprake van de langere doorlooptijd van de asielaanvraag. Hierdoor blijven asielzoekers langer in de opvang bij het COA. Daardoor is er nog steeds een landelijk tekort aan opvangplekken.

Gelet op de eerder gemaakte afspraken, de positieve samenwerking en de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden door het coronavirus, heeft het college positief gereageerd op het verzoek.

Sinds 2009 wordt met grote regelmaat groepen asielzoekers in de winter opgevangen op vakantiepark Duinrell. De huidige opvang is gestart in september 2019 en zou stoppen in maart 2020. De coronacrisis zorgt er voor dat de doorstroom vermindert. Het COA heeft daarom gevraagd om ook in de zomer van 2020 Duinrell als opvanglocatie te kunnen gebruiken. Duinrell en de gemeente hebben hier toen mee ingestemd. Dit zou overlopen in de winteropvang, waarvan het einde gepland stond in maart 2021.

De opvang van de asielzoekers vindt plaats in bijzondere tijden. Door de coronacrisis is het aantal gasten op Duinrell teruggelopen, wat grote financiële consequenties heeft voor het park en het in dienst kunnen houden van hun medewerkers een uitdaging maakt.

Door het risico op verspreiding van corona zijn niet alle locaties geschikt voor het opvangen van asielzoekers. Op Duinrell vindt de opvang plaats op een apart gedeelte, met eigen faciliteiten en opgang. Daardoor is het hier wel mogelijk om asielzoekers op een veilige manier tijdelijk te plaatsen.

De coronamaatregelen zorgen er ook voor dat de activiteiten die vrijwilligers met de bewoners ondernemen tijdelijk gestopt zijn. Die zullen gestart worden zodra dit weer mogelijk is.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com