19 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Eenzaamheid aanpakken

Leidschendam-Voorburg zet de komende drie jaar extra in op het tegengaan van eenzaamheid.

Daarvoor is een plan van aanpak ontwikkeld. Onderdeel hiervan is om het gesprek over eenzaamheid op gang te brengen onder inwoners en organisaties.

Daarnaast wordt ingezet op het bereiken van ouderen die niet digitaal-vaardig zijn. Professionals en vrijwilligers worden getraind in het sneller herkennen van eenzaamheid en hoe ze hiermee om moeten gaan.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com