25 april 2024

Leidschendam-Voorburg – Nieuw beleidsplan inburgering

Inburgeraars moeten zo snel mogelijk de taal leren en mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en met sociale activiteiten.

Dat is het doel van de gemeente Leidschendam-Voorburg met het nieuwe beleidsplan Inburgering. Daarom gaat de gemeente onder meer taallessen en begeleiding op maat bieden.

Op dit moment zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Op 1 januari 2022 verandert dit met de nieuwe Wet Inburgering. Gemeenten krijgen dan de regie over de integratie van nieuwkomers. Dit brengt nieuwe taken, maar ook kansen met zich mee.

Wethouder Floor Kist: “We willen dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk echt onderdeel van de samenleving voelen. En taal is nu eenmaal de beste manier om contacten te leggen en ook werk te vinden. De nieuwe aanpak is gericht op het bieden van maatwerk. We willen de inburgeraar goed leren kennen, zodat we de ondersteuning kunnen bieden die het beste bij hem of haar past. Op weg naar werk, en op weg naar sociale activiteiten.”

Het beleidsplan is gemaakt met advies en input van inburgeraars, partners en de adviesraad Sociaal Domein. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt, zodat de gemeente op 1 januari 2022 klaar is voor haar nieuwe taak. Wethouder Kist: “Ook dit doen we samen met inburgeraars en partners. Want alleen samen maken we de nieuwe aanpak voor inburgering succesvol.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com