16 juni 2024

Zuid-Holland – Groeifonds geeft economie forse impuls

Investering uit Groeifonds geeft economie in Zuid-Holland forse impuls.

De Zuid-Hollandse economie en kennis- en innovatie-infrastructuur worden versterkt dankzij de investeringen uit het Nationaal Groeifonds die het demissionaire kabinet bekend heeft gemaakt. Het geld komt ten goede aan verbetering van de bereikbaarheid, Health, Quantum, Groenvermogen en Artificial Intelligence.

Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland, Jaap Smit is blij met de toekenning van de financiële middelen: “Dit is een erkenning van de positie van Zuid-Holland als motor van de Nederlandse economie waar 25% van de nationale boterham wordt verdiend.”

Het kabinet stelt een eerste bedrag van maar liefst € 1 miljard uit het Groeifonds beschikbaar voor verdere OV ontwikkeling. Het geld zal benut worden voor het realiseren van extra spoor tussen Leiden en Dordrecht en versterking van station Laan van NOI.

Er komt € 69 miljoen beschikbaar voor een nationale gezondheidsdata infrastructuur, Health-RI.

Daarnaast komt er € 56 miljoen beschikbaar voor een pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde.

Het Quantum Delta NL programma krijgt € 615 miljoen vanuit het Groeifonds, daarmee is 100% van de aanvraag gehonoreerd.

Er komt € 338 miljoen beschikbaar voor demonstratieprojecten en een R&D programma waarmee toepassingen van groene waterstof in onder meer de chemie, transport en zware industrie versneld mogelijk wordt via innovatie en kostenreductie.

De totale Groeifonds-bijdrage voor AINed bedraagt maximaal € 276 miljoen. Zuid-Holland zal een deel van deze middelen goed kunnen inzetten voor projecten in deze regio.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com