19 juni 2024

Delft – Raad stelt Omgevingsvisie Delft 2040 vast

Na veel gesprekken in de stad is de Omgevingsvisie klaar. Ruim 4000 inwoners van jong tot oud, ondernemers en partners dachten mee over het Delft van 2040.

Na het college heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie nu vastgesteld.

In Delft is het nu al prettig wonen, werken en leven. In 2040 is Delft een stad waar het goed en gezond leven is, met sterke en leefbare wijken. Er zijn duizenden nieuwe woningen nodig. En ook duizenden nieuwe banen. Zo zorgt de stad ervoor dat iedereen die in Delft wil wonen, dat ook kan.

Daarnaast moet Delft in de toekomst energieneutraal zijn. Daarom moet de gemeente nu al belangrijke keuzes maken, zodat Delft een stad blijft waar mensen zich thuis voelen.

In de Omgevingsvisie staat welke richting Delft volgt bij het maken van deze keuzes. Het laat zien welke wensen er zijn voor de toekomst van Delft. Een Omgevingsvisie is verplicht volgens de Omgevingswet. Die wet gaat op 1 juli 2022 in. De wet voegt 26 bestaande wetten samen, voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com