22 juli 2024

Westland – Westlanders Brigade presenteert creatieve initiatieven voor herstel welzijn en economie

De Westlanders Brigade heeft deze week haar voorstel aan het college van B&W gepresenteerd. In de afgelopen periode heeft de Westlanders Brigade met organisaties en instellingen gesproken en gekeken waar zij een bijdrage kan leveren aan een voortvarend herstel van de lokale economie en collectief welzijn in de gemeente Westland.

Vooral jongeren (met psychosociale problemen), (eenzame) ouderen, ondernemers en verenigingen krijgen de nodige aandacht. Ook pleit de Westlanders Brigade ervoor om de communicatie rond voorzieningen en aanpak van de coronacrisis te intensiveren.

De Westlanders Brigade heeft in het voorstel aan het college geprobeerd positieve ideeën aan te dragen. De gemeenteraad had het college medio maart via een motie gevraagd een crisis- en herstelteam in te richten dat adviseert over lokale kansen en maatregelen om te werken aan een voortvarend herstel van de lokale economie, leefomgeving en het collectief welzijn. Daartoe is in april de Westlanders Brigade opgericht.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com