16 juni 2024

Delfgauw – PvdD: “Maatregelen tegen lozen tuinbouwgif”

Er is een flinke hoeveelheid schadelijk landbouwgif in een sloot in Delfgauw aangetroffen. Het middel is zeer schadelijk voor het ecosysteem en de biodiversiteit.

Uit onderzoek van het hoogheemraadschap Delfland is gebleken dat het landbouwgif afkomstig was van een glastuinbouwbedrijf uit Delfgauw. De lozing werd veroorzaakt door een scheur in de afvoerleiding van het bedrijf. De norm was ruimschoots overtreden, aldus het hoogheemraadschap.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil weten wat de gevolgen zijn van de lozing voor de natuur en biodiversiteit in de omgeving en welke maatregelen zijn getroffen om de schade te beperken.

Ook wil de partij weten welke maatregelen worden getroffen om dergelijke lozingen in de toekomst te voorkomen. Tevens wil de partij dat de overheden met elkaar in gesprek gaan om te komen tot een algeheel verbod op het gebruik van landbouwgif.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com