4 maart 2024

Zuid-Holland – Koopstromen onderzoek in Randstad

De Provincie Zuid-Holland start met een grootschalig koopstromenonderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties.

Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld. Het helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com