16 juli 2024

Delfland – Waterbeheerprogramma 2022-2027 ter inzage

Het college van D&H heeft het concept-Waterbeheerprogramma 6 (WBP6) vastgesteld voor inspraak.

De inspraak loopt van 4 oktober tot 14 november en er zijn twee participatiebijeenkomsten: 13 oktober ’s avonds (online) en op 27 oktober ’s middags (fysiek). U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan watertafel@hhdelfland.nl.

In het WBP6 laten wij zien hoe wij onze ambities voor de periode 2022-2027 aanpakken en hoe wij inspelen op ontwikkelingen die ons werk raken. Denk aan extremere weersomstandigheden en zeespiegelstijging door klimaatverandering, aan bodemdaling, aan de woningbouwopgave en aan de waterkwaliteit.

Het Waterbeheerprogramma is een inhoudelijk visitekaartje van ons werk. Werk dat bijdraagt aan de veiligheid en volksgezondheid. Wij werken samen met partners en zoeken met hen naar technische en sociale innovaties om vooruitgang te boeken.

Het WBP6 wordt uiteindelijk een website. De inhoud is straks voor de bezoeker eenvoudig te raadplegen door een duidelijke indeling van thema’s en door de zoekfunctie.

Na de terinzagelegging behandelen wij eventuele zienswijzen. Op 10 maart 2022 staat het WBP6 ter vaststelling op de agenda van ons algemeen bestuur.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com