25 juni 2024

Den Haag – Intentieverklaring Verkenning hoogwaardig OV Binckhorst

De initiatiefnemers van de MIRT verkenning naar hoogwaardig OV op de Binckhorst willen dit najaar een intentieverklaring ondertekenen om de samenwerking te bekrachtigen en commitment naar elkaar toe uit te spreken.

Wethouder Astrid van Eekelen: “De verkenning naar het OV is momenteel in volle gang. Deze zomer hebben we zes tracés gekozen die nu verder worden onderzocht, op bijvoorbeeld nut en noodzaak en de effecten op de omgeving en het milieu. Ook werken we sinds ruim een half jaar samen met het Platform waarin vertegenwoordigers van omwonenden en andere belanghebbenden actief zijn. In het eerste kwartaal van 2022 hopen we een voorlopige voorkeur voor één tracé te kunnen uitspreken. Eind 2022 willen we een definitief besluit nemen dat dan ook nog aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. In de Intentieverklaring spreken we samen dat voornemen uit.”


De betrokken gemeenteraden en provinciale staten kunnen opmerkingen meegeven die zij in de Intentieverklaring terug willen zien. In Leidschendam-Voorburg gebeurt dit via een informerende bijeenkomst met de gemeenteraad op 11 oktober. Astrid van Eekelen: “De gemeenteraad heeft eerder al een aantal moties aangenomen, onder andere over een goede ruimtelijke, ondergrondse inpassing, het behoud van Opa’s Veldje, de Scouting Miriam Livingstone, Huygens Hofwijck en de tuin van Hofwijck en goede communicatie. Maar ook verkeersveiligheid is wat mij betreft een belangrijk aandachtspunt. Allemaal belangrijke randvoorwaarden voor onze gemeente die we in de Intentieverklaring onder de aandacht kunnen brengen.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com