13 april 2024

Zuid-Holland – Warmtetransport Vlaardingen-Den Haag

Provinciale Staten vergaderen op 13 oktober over Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen–Den Haag en Initiatief Statenvoorstel Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen.

De provincie Zuid-Holland zet zich in voor realisatie van het regionale warmtetransportnet Vlaardingen-Den Haag dat aansluit op het al bestaande warmtetransportnet in Rotterdam.

Het tracé van de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den loopt over het grondgebied van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag. Het valt binnen het plangebied van meer dan twintig bestemmingsplannen. De provincie heeft de ruimtelijke procedure(s) voor deze gemeenten overgenomen door het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Provinciale Staten besluiten op 13 oktober over de vaststelling van het PIP en de combi-MER. Dat laatste is een rapport waar de effecten voor het milieu in beschreven staan.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com