19 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Duurzaam bouwen aan een groene gemeente

Een duurzame en gezonde leefomgeving: daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. In de ontwerpnotitie Duurzaam Bouwen staat hoe we deze ambitie omzetten naar concrete doelstellingen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen en nieuwe gebouwen. Daarnaast biedt het concrete handvatten voor verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2021 ingestemd met de ontwerpnotitie Duurzaam Bouwen en een inspraakvoorstel gedaan. De Commissie Omgeving van de gemeenteraad heeft op 26 oktober 2021 ingestemd met het inspraakvoorstel. Om inwoners, bedrijven en organisaties bij de plannen voor duurzaam bouwen te betrekken, kunnen zij van 10 november tot 22 december 2021 een schriftelijke reactie indienen.

Duurzaam bouwen is volop in ontwikkeling. De wettelijke regels hierover zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Zo dienen nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2021 te voldoen aan de energie-eis ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG). Ook is er extra aandacht voor nieuwe thema’s zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Deze zetten duurzaam bouwen in een breder perspectief dan alleen schone energie. De notitie Duurzaam Bouwen geeft inzicht in de doelen en uitgangspunten. Daarnaast onderzoeken we waar duurzaam bouwen een bijdrage kan leveren aan de thema’s groen, mobiliteit en gezondheid.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com