16 juli 2024

Zuid-Holland – Geld van ministerie voor WarmteLinq

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie hebben gisteren het besluit genomen om te investeren in de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag.

Een besluit dat gezien wordt als een belangrijke stap in de realisatie van de Warmtetransitie door verschillende gemeentes waar de warmteleiding doorheen zal gaan lopen. Dat geldt ook voor de corporaties in de regio.

WarmtelinQ, zoals het project heet, is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. WarmtelinQ zal vanaf de Rotterdamse haven via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk tot in Den Haag lopen. Het warmtetransportnet biedt voldoende capaciteit om woningen, bedrijven en glastuinbouw langs het tracé van Rotterdam naar Den Haag aan te sluiten en van restwarmte te voorzien.

WarmtelinQ is een open transportleiding waar meerdere energieleveranciers, (duurzame) warmtebronnen en afnemers op kunnen aansluiten. Met de aanleg van dit tracédeel komt restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven beschikbaar voor circa 120.000 woningen en andere gebouwen in onze regio. Vanuit WarmtelinQ wordt de warmte naar lokale warmtenetten gepompt. Die lokale warmtenetten leveren de warmte vervolgens af bij woningen en bedrijven langs het tracé.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com