23 april 2024

Zoetermeer – Inzetten op cyberveerkracht mkb

Cybercriminaliteit is een acuut en toenemend probleem. Voor de bestrijding hiervan is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek. Daarom hebben de gemeente Zoetermeer en het lectoraat Cyber Security in het mkb van De Haagse Hogeschool hun samenwerking met nog eens vier jaar verlengd.

Het doel van het lectoraat is mkb’ers op praktische wijze te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, gesteund door evidence-based kwalitatief onderzoek. Wethouder Iedema (Economie & Onderwijs): “Cyber Security wordt steeds belangrijker voor het mkb.” stelt wethouder Iedema (Economie & Onderwijs). “Volgens MKB-Nederland zijn in de eerste vier maanden van dit jaar maar liefst 78% meer meldingen gedaan van cybercriminaliteit dan in dezelfde periode in 2020. Niet alleen grote bedrijven zijn hierbij het doelwit. Ook het mkb wordt in toenemende mate slachtoffer. Het is van groot belang dat ondernemers zich hiertegen weten te weren. Samen met De Haagse Hogeschool blijven we ons hiervoor inzetten.”

De focus op cyberveerkracht komt voort uit de constatering dat organisaties vroeg of laat allemaal te maken zullen krijgen met cyberincidenten en zich dus niet alleen moeten richten op preventieve maatregelen, maar bijvoorbeeld ook op detectie en respons. Lector Rutger Leukfeldt: “Een van de pijlers van het onderzoeksprogramma zal online gedrag worden. We gaan specifiek onderzoek doen naar interventies die ervoor kunnen zorgen dat mensen zich online veilig(er) gaan gedragen. Met deze kennis gaan we vervolgens actief samenwerken op het gebied van bewustwording en gedragsverandering, om samen met de gemeente Zoetermeer écht het verschil te gaan maken.”

Het lectoraat Cyber Security in het mkb is een van de lectoraten van het Centre of Expertise Cyber Security van De Haagse Hogeschool, gevestigd in de Dutch Innovation Factory in het Dutch Innovation Park. De missie van het Centre of Expertise Cyber Security is het versterken van de cyberveerkracht van publieke en private organisaties die zelf in mindere mate zijn toegerust op cyberdreigingen. Cyberveerkracht staat voor het vermogen van organisaties om cyberdreigingen te herkennen en hierop adequaat te reageren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com