25 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Langer thuis wonen met een zorgvraag

Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met extra ondersteuning.

Dit staat in de woon-zorgvisie van de gemeente. Dit idee verbindt wonen, zorg en welzijn met de trends en ontwikkelingen op dit gebied voor de komende 10 jaar. Een van die opgaven is de toenemende vergrijzing in de samenleving.

Een grote groep ouderen is goed in staat om zelfstandig te leven. Andere ouderen hebben ondersteuning nodig. Door bijvoorbeeld zorg bij of aan huis te leveren, kan deze groep inwoners langer thuis blijven wonen. De komende tijd gaat de gemeente samen met maatschappelijke organisaties werken aan de uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit de Woonzorgvisie.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com