27 februari 2024

Den Haag – Volgend jaar geen verhoging marktgeld in Den Haag

Marktkooplieden in Den Haag hoeven volgend jaar de verhoging van het marktgeld niet te betalen. Een voorstel hiertoe van de SP en ChristenUnie/SGP werd aangenomen. Het college wilde het marktgeld, de bijdrage die de marktlooplui aan de gemeente moeten betalen, verhogen, maar de partijen vonden dit een slecht signaal naar de marktkooplieden.

In 2019 publiceerde de Rekenkamer een zeer kritisch onderzoek naar de tarieven op de Haagse Markt. Hieruit bleek dat de doorbelasting van de kosten aan de marktkooplieden door de gemeente niet volgens de gemaakte afspraken was: iets waar de kooplieden sinds de herinrichting van de markt al over aan de bel trokken. De voorstellen van de Rekenkamer om dit onrecht te herstellen werden afgewezen door zowel het stadsbestuur als een meerderheid in de gemeenteraad.

De SP en ChristenUnie/SGP betreurden destijds dat het college met haar rug naar de marktkooplieden ging staan. Wel beloofde verantwoordelijk wethouder Bredemeijer (CDA) samen met de marktkooplui tot een herberekening van de markttarieven te komen en plannen voor de verzelfstandiging van de markt te maken.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com