20 mei 2024

Zoetermeer – Wat zijn de verkeersonveilige plekken

Inwoners kunnen helpen om Zoetermeer verkeersveiliger te maken. Met behulp van de Wijkprikker kunnen zij op een digitale kaart van Zoetermeer plekken ‘prikken’ die zij als verkeersonveilig ervaren.

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Sinds enige tijd is de dalende trend van verkeersongevallen gestopt. In Zoetermeer wordt al lang veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid (wegen en fietspaden, voorlichting en educatie, en handhaving), maar ook in Zoetermeer is de laatste jaren sprake van een toename van het aantal ongevallen.

Het huidige verkeersveiligheidsbeleid in Zoetermeer is vastgelegd in het Actieplan Verkeersveiligheid 2013. Zoetermeerders kunnen locaties onder de aandacht brengen die zij verkeersonveilig vinden, bijvoorbeeld als voetganger, fietser of automobilist. Dat kan via de Wijkprikker op de website doemee.zoetermeer.nl/verkeersveiligheid. Reageren kan tot en met 17 februari 2022. De gemeente bekijkt op welke locaties veel onveiligheid wordt ervaren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com