16 juli 2024

Haaglanden – Ruimte voor wonen en werken voor een krachtige regio

De provincie Zuid-Holland, gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben op maandag 7 februari 2022 het Woon-werkakkoord ‘Durf te kiezen’ ondertekend. Met dit akkoord wordt de bouw van 9.220 woningen in de periode tot 2040 versneld en worden er afspraken gemaakt over het opstellen van een toekomstbestendig economisch profiel voor de Haagse regio.

De ruimte in de Haagse regio is schaars en de ambities zijn groot. Daarom heeft het Woon-werkakkoord de titel ‘Durf te kiezen’ gekregen.
De bouw van ca. 9.220 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de grote woningbehoefte in de Haagse regio. De woningen worden gerealiseerd op plekken die nu nog bestemd zijn als bedrijventerrein. Bij deze ontwikkelingen worden wonen en werken in de toekomst gecombineerd. Om ook voldoende ruimte voor bedrijven te creëren gaan de gemeentes en provincie in 2022 een gezamenlijk plan en uitvoeringsstrategie ontwikkelen voor de Haagse regio. Behoud en ontwikkeling van aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor banen en economische groei.

Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen: “De woningmarkt staat onder druk, ook in Rijswijk. Met dit akkoord wordt de bouw van 2250 woningen in het Havenkwartier en 1.500 tot 2.100 woningen op het Kesslerpark mogelijk gemaakt. 2.000 van die woningen worden ook nog eens bereikbaar voor middeninkomens (middenhuur en betaalbare koop). Daarmee zetten we een belangrijke stap in een meer toegankelijkere woningmarkt.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com