20 mei 2024

Delfland – Uitwerking alternatief voor collectieve zuivering

Delfland heeft ingestemd met het uitwerken van een andere techniek voor de collectieve waterzuivering Westland. Ondernemers in de glastuinbouw zijn verplicht restwater van hun teelten te ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen, voor zij het mogen lozen op het riool. Een deel van de ondernemers in Westland heeft aan Delfland gevraagd deze taak centraal voor hen uit te voeren op AWZI de Nieuwe Waterweg. Delfland heeft hiermee ingestemd.

Collectief zuiveren levert schoner water op en is energiezuiniger dan individuele zuiveringen bij de glastuinbouwbedrijven. Bovendien worden naast gewasbeschermingsmiddelen ook andere microverontreinigingen uit het water gehaald, waaronder medicijnresten. De kosten voor de collectieve zuivering worden gedragen door de Waterzuiveringscoöperatie Westland.

Het vereiste zuiveringsresultaat kan worden bereikt door nabehandeling met ozon. Bij deze techniek wordt in het aangevoerde water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Voor bromaat wordt door de rijksoverheid al enige tijd gewerkt aan een Nederlandse norm. Naar het zich laat aanzien, kan de collectieve zuivering op basis van ozon hieraan niet voldoen. Daarom kijkt Delfland in opdracht van Waterzuiveringscoöperatie Westland naar alternatieven.

Het meest kansrijk lijkt daarbij een combinatie van ozon en actief kool. Het college heeft ingestemd met verdere uitwerking van deze techniek. De kosten hiervoor worden gedragen door Waterzuiveringscoöperatie Westland.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com