22 juli 2024

Zuid-Holland – Afspraken over Hoogwaardig OV Binckhorst Den Haag

De samenwerking is getekend door het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg Den Haag.

Hiermee spreken de partijen uit dat zij zich met elkaar inspannen om te komen tot een hoogwaardig openbaar vervoer verbinding van station Den Haag Centraal naar station Voorburg en Rijswijk-Delft. Samen met een aanvullend pakket aan mobiliteitsmaatregelen is de verbinding nodig vanwege de woningbouw de komende jaren in het gebied Binckhorst.

In de verklaring hebben de betrokken partijen allemaal hun eigen wensen en belangen benoemd en erkennen zij dat zij op onderdelen soms andere belangen hebben, zowel in de huidige fase als in de toekomstige fasen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com