4 maart 2024

Den Haag – Hitteplan tegen zomerse gezondheidsrisico’s

Om vooral kwetsbare inwoners beter te beschermen tegen hitte-gerelateerde gezondheidsrisico’s presenteert de gemeente Den Haag een lokaal hitteplan.

Het is precies 1 jaar geleden dat het KNMI in De Bilt de warmste februaridag ooit vaststelde, als onmiskenbaar signaal van klimaatverandering.

Het Haagse Hitteplan is de lokale doorvertaling van het nationale hitteplan, waarmee het gelijktijdig in werking treedt. In het plan zijn concrete afspraken gemaakt met Haagse maatschappelijke organisaties over wie wat doet. Want juist door samenwerking en afspraken zijn veel slachtoffers te voorkomen. Verder bestaat het plan uit heel specifieke communicatiemiddelen die kwetsbare Hagenaars waarschuwt én handelingsperspectief geeft.

Hoge temperaturen brengen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze zijn groter in stedelijke gebieden zoals Den Haag en nemen toe door vergrijzing en klimaatverandering. Tijdens de hittegolf in 2020 overleden naar schatting van het CBS 650 mensen door hitte en in 2006 zelfs 1000.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com