27 februari 2024

Delft – Vestiging ‘darkstores’ bevroren voor flitsbezorgers

In Delft komt in de hele stad een tijdelijk vestigingsverbod van één jaar voor darkstores van flitsbezorgdiensten. Vanuit darkstores worden online boodschappen in korte tijd per (brom)fietskoerier aan de klant bezorgd. Het verbod is bedoeld om meer grip te krijgen op nieuwe toekomstige vestigingen en de locaties. Het huidige bestemmingsplan wordt hiervoor aangepast, om beter aan te sluiten bij deze nieuwe ontwikkeling die in rap tempo groeit.

Steeds meer flitsbezorgers vestigen zich in de stad en zorgen daarbij, vooral in winkelgebieden, voor overlast. De bevoorrading van darkstores en het ophalen van boodschappen door koeriers zorgt voor drukte en geluids- en verkeerhinder.

Dit levert overlast op voor buurtbewoners. Het college wil de overlast inperken en heeft de gemeenteraad voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen. Hiermee kan zij het komende jaar bepalen in hoeverre en onder welke voorwaarden een flitsbezorgdienst zich op een bepaalde plek mag vestigen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com