16 juli 2024

Haaglanden – Vaardigheden/vakkennis belangrijker bij personeelswerving

Werkgevers vinden het vooral belangrijk dat sollicitanten beschikken over de juiste vaardigheden en vakkennis. Zij hechten minder belang aan de aanwezigheid van relevante werkervaring of diploma’s en certificaten bij sollicitanten. Dit blijkt uit het UWV-werkgeversonderzoek.

Werkgevers blijken in de praktijk al breder te kijken naar kandidaten. Zo hebben de afgelopen twee jaar zeven op de tien werkgevers vacatures ingevuld met kandidaten die niet voldeden aan alle gestelde functie-eisen. Vooral relevante werkervaring wordt in de praktijk losgelaten als functie-eis.

Vrijwel alle werkgevers geven in het werkgeversonderzoek aan dat zij het belangrijk vinden dat de sollicitant beschikt over de juiste vaardigheden, zoals bijvoorbeeld servicegerichtheid of digitale vaardigheden, voor de functie. De sollicitant moet naast de juiste vaardigheden volgens 61% van de werkgevers ook beschikken over specifieke vakkennis. Relevante werkervaring (38%) en het beschikken over de juiste diploma’s en certificaten (41%) wordt daarentegen door een kleinere groep werkgevers belangrijk gevonden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com